Tutoriais Aegisub

[Detona] Tutorial – Aegisub
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy95UJZ_nZekaf3BhPyIbJk5PmlAqJYU8

[Lucas Uchiha] Tutorial – Aegisub
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkTfTlpsbuKp3189fPIR_rDiKG-E0kDNW

[Forgotten650] Tutorial – Aegisub
https://www.youtube.com/user/Forgotten650/videos

[Dual Hellsing] Tutorial – Aegisub
https://www.youtube.com/watch?v=scV0R4pUYp8&t=170s

[Hijikata-san] Tutorial – Typesetting
https://www.youtube.com/watch?v=CsrLkwgyuds

[Mundo Fansub] Tutorial Aegisub – Ataque com Efeito
https://www.youtube.com/watch?v=nYNMibwWGSY

[LordZEREF FX] Tutorial – Aegisub
https://www.youtube.com/watch?v=epTaDPcRboU

[Havoc] Outros tutoriais úteis
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRk2htC4NnnHGU-LR6qAyMka8dxZFjlQp